Henrik Strindberg

Dirigent Sakari Oramo leder Kungl. Filharmonikerna i ännu ett framförande av Neptuni åkrar
23 januari 2016, 15.00, Stockholms Konserthus

Henrik Strindberg kommer att delta vid The Fifth International Conference on Minimalist Music i Åbo och Helsingfors i September 2015.

Prenumerera på innehåll