Henrik Strindberg

O Freunde, Let Others Speak beställdes och uruppfördes av Göteborgs Symfoniorkester under ledning av Kent Nagano 2013.
Verket har valts ut att spelas på festivalen Sounds of Tomorrow, ISCM World Music Days i Sydkorea mars/april 2016.
http://timf.org/service/noticeView.do?board_id=7&article_id=4674

Karin Hellqvist spelar Femte strängen under sin solokonsert på X Festival Internacional SMASH de Música Contemporánea 2015, 4 december

http://www.smashensemble.com/es/content/x-festival-internacional-smash-d...


Cikada, dir. Christian Eggen

Dew and Train är skrivet för vibrafon och live-elektronik. Verket är i två satser. Dew är en långsam sats som spelas med stråkar. Train är en snabb sats för klubbor. I Dew används pitch tracking för att förlänga och böja vibrafonens toner. I Train används live-elektroniken för att skapa en subtil bakgrund.

Jag anlitade den unge tonsättaren Jospeh Lake för att realisera mina idéer i SuperCollider. Joseph har gjort ett fantastiskt jobb och även bidragit med egna idéer. Robert Mignoni kommer att uruppföra verket. Lucio Garau bad mig skriva musiken.

Dirigent Sakari Oramo leder Kungl. Filharmonikerna i ännu ett framförande av Neptuni åkrar
23 januari 2016, 15.00, Stockholms Konserthus

Henrik Strindberg kommer att delta vid The Fifth International Conference on Minimalist Music i Åbo och Helsingfors i September 2015.

Prenumerera på innehåll