Lika

Nieuw Ensemble, cond. Ed Spanjaard
Nieuw Ensemble, cond. Ed Spanjaard och Henrik Strindberg efter uruppförandet
Verkkommentar

"Titeln indikerar att alla de tolv instrumenten behandlas lika, vart och ett bidrar med 'sin ton'. Toner som tillsammans skapar enkla händelser, ackordföljder som upprepas, varieras, zoomas och periodiseras. 'Mesured tremolo' är en annan tänkbar titel. Spelarten sprider ett fladdrande, stroboskopaktigt sken över ljudet."

Klippt ur den ursprungliga verkkommentaren. Jag var mycket stolt över den här beställningen. Den holländska Nieuw Ensemble var inbjuden till Sverige och ville uttryckligen att jag skulle komponera ett nytt verk för dem. Jag hade reserverat ordentligt med tid för att skriva verket, då jag fick en förfrågan om ännu en fantastisk beställning (Stims 75-års jubiléum). Ibland går det snabbt att komponera och jag chansade på göra bägge. Men när jag hade levererat Utvald var tiden för knapp. Efter mycket tvivel levererade jag ett verk som inte höll den kvalitet jag begärde av mig själv. Det slog tillbaka med full kraft. Efter uruppförandet av Lika kunde jag inte komponera alls. Det tog två år att komma genom krisen, och det gjorde jag genom att förnya mig konstnärligt. Trådar  var det första verket efter Lika-krisen.

När jag tänker tillbaka på Lika, så ser jag att de bärande idéerna – kontinuerlig morfningen av klangfärg, nästan minimalistiska upprepning av enkla händelser – återkommer i senare verk, t.ex. Tidslinje och O Freunde, let others speak

Lika beställdes av Rikskonserter (ett särskilt tack till Göran Bergendal!) och uruppfördes av Nieuw Ensemble ledda av Ed Spanjaard under Stockholm New Music 1999.

HS 2017

Engelsk titel
Equal
År
1998-99
Durata
7'
Instrument
fl, ob, b cl, mar, bnj, guit, harp, pno, vl, vla, vc, db
Tillägnan
To Het Nieuw Ensemble.
Beställare
Rikskonserter
Tack till
Special thanks are due to Göran Bergendal.
Uruppförande
The Nieuw Ensemble, cond. Ed Spanjaard, The Stockholm New Music Festival 1999.