Vandringsflöjten

Vandringsflöjten setup
Skiss över placering av högtalare, mikrofon och mixerbord
Verkkommentar

Vandringsflöjten beställdes av Rikskonserter och uruppfördes av Dan Laurin på festivalen Stockholm New Music. 

Som titeln anger är tanken med verket att flöjten vandrar omkring publiken. Den kommer från långt avstånd och närmar sig, rör sig därefter på olika sätt runt och genom rummet.

Vi hade sex högtalare runt publiken och en mixer som styrdes av Midi och en Max-patch. 1996 var sådana mixerbord ovanliga. Patchen styrde ett delay och ett reverb per högtalare. Vid uruppförandet användes 6 Lexicon LXP1. I samband med ett framförande i Odense byggdes reverb och delay in i patchen, Lars Graugaard hjälpte till med goda råd.

Verket är i tre delar

  1. Diatoniskt (modalt) och med en rytm som är "rak", jämna indelningar (fjärdedelar, åttondelar, sextondelar).
  2. Fritonal variant av samma gestik och med samma typ av rytmik som i första delen
  3. Fritonalt med en "elastisk" rytmik som använder trioler, kvintoler, mm.

Materialet skapades m.h.a programmet PatchWork, en miljö för algoritmisk komposition som distribuerades av Ircam. För melodiken användes samma följd av intervaller på två olika sätt:

  • intervall räknas emot en centralton (modalt)
  • intervallet räknas emot föregående ton (fritonalt)

Vandringsflöjten går mycket väl att framföra akustiskt. 

HS

 

Skiss Vandringsflöjten
Detalj av skiss över spatialisering, Vandringsflöjten
Dan Laurin
Verket skrevs till Dan Laurin
Hanne Nielsen
Hann Nielsen framförde Vandringsflöjten i Danmark
Lars Graugaard
Lars Graugard körde tekniken vid det danska uruppförandet i Odense
Engelsk titel
The Wandering Flute
År
1996
Durata
10'
Instrument
Alto recorder, Macintosh computer, Rum~ application, PA, 6 loudspeakers.
Tillägnan
To Dan Laurin
Beställare
Rikskonserter
Uruppförande
Dan Laurin , Stockholm New Music 1996
Anmärkningar

Optional live electronics. For technical matters, contact the composer.