Etymology

Rekommenderat verk vid 39:e International Rostrum for composers, Paris 1992. Rekommenderat av renewmusic.org

Datalitteratur
Etymologys fem satser har titlar från programmeringsspråket C
Verkkommentar

Mellan 1987 och 1989 dök jag ner djupt i datorprogrammering, vilket betydde daglig läsning i min C-referens manual och de då fem volymerna omfångsrika Inside Macinstosh. Jag bodde i Paris och var omgiven av utländska språk. De enkla orden från vardags-engelska som används för att symbolisera instruktioner till datorn, dessa ord började leva sitt eget liv. Deras betydelse blev alltmer gåtfyllda när mitt intresse kom att riktas mer emot den mänskliga hjärnan och mindre emot dator-processorns memory allocation, garbage collection och error checking.

Etymology beställdes av Sveriges Radio på initiativ av Ansgar Krook, den lovande dirigenten som gick bort alldeles för tidigt. Han kände min bakgrund och ville att jag skulle göra något som var inspirerat av rockmusik. Jag var inte intresserad av att arbeta med ett "rockigt" uttryck. Istället tog jag min utgångspunkt i hur en skiva med rockmusik var sammansatt av en rad låtar som kunde spelas var och en för sig eller t.o.m. i slumpmässig följd. 

Etymology har 7 satser: Switch, While, Shift, Pointers, Seed, Define NIL, Strings.

HS

År
1990, rev. 1992
Durata
17'
Instrument
Large ensemble (1111 111 2perc harp piano solistic strings)
Beställare
Sveriges Radio (SR)
Uruppförande
KammarensembleN, cond. Ansgar Krook, Stockholm 1990
Andra framföranden
  • Das Andere Festival, München 1992
  • Ultima Festival, Olso 1993
  • New York 1994
  • Copenhagen 1995
Anmärkningar

Recommended work at the 39:th International Rostrum for composers, Paris 1992. Recommended by renewmusic.org

Inspelning