I träd

the clarity of its aural imagination, its remarkable freshness of style, texture and invention Christopher Ballantine, International Record Review March 2005

Skiss andra satsen
Skiss till andra satsen
I träd diagram
I träd diagram
I träd III
I träd II
I träd II noter
I träd II partitursida
Pressklipp

Å ena sidan är det matematik i den högre skolan, hastiga tempobyten och polyrytmiska excesser. Å andra sidan hör man aldrig konstruktionen eftersom han är ett proffs på att dölja byggnadsverkens bärande element. Murar faller. Massor av statister. Kvinnor och barn flyr in i grottorna. Det finns något maxat visuellt i hans orkestermusik. Ta de båda syskonkompositionerna I träd I och I träd II.Mikael Strömberg, Aftonbladet

I träd är ett härligt stycke musik; anarkistiskt, bullrigt och fullt av liv.Mika Pelo, Nutida Musik 3-4 2004

I träd, där ett särdeles bländande ljus också manifesterar sig, ofta ledande associationerna till blixtträd: på grund av den intensiva, liksom skarpt kantiga och underbart ljust organiska strålglansen - också ett första rangens stycke ny musik, helt hänförande. Den dödförklarade modernismen är verkligen kusligt livaktig.Runar Mangs, Dagens Nyheter, 89-10-30

Henrik Strindberg och hans orkesterdebut 'I träd' är däremot, titeln till trots, av mer urbant slag. Med en trädstruktur som utgångspunkt har han konstruerat en diptyk med klang i ena halvan och rytm i den andra. Han får fram en del fascinerande sonora fenomen i den första delen, men det är rytmdelen som är den mer personliga. En ritualisk orgie i oavbrutet presto och fortissimo; både fräck och fartigCamilla Lundberg, Expressen, 89-01-14

Engelsk titel
Within Trees
År
1986-88, rev 1989
Durata
13'
Instrument
Orchestra: 3333 433 T 3perc pno hrp str
Tillägnan
For Sven-David Sandström
Uruppförande
The Swedish Radio Orchestra, cond. Friedrich Goldmann, Stockholm 1989
Andra framföranden
  • The Malmö Symphony Orchestra, cond. Grzegorz Novak, 1989
  • The Gothenburg Symphony Orchestra, cond. Arvo Volmer 1995