Tidsbågar

Skiss tidsbågar
Första skiss Tidsbågar
Verkkommentar

Böjda linjer, inspirerade av naturens böjda former och den moderna arkitekturens. Tiden som böjer sig. Harmoniken som böjer av mjukt allt eftersom en ton i sänder sänks. 

Verket beställdes av Konstnärsnämnden till RoMA, den trio som Anders Loguin, Roland Pöntinen och Mats Zetterqvist bildade och som bl.a. hann beställa och uruppföra ett underbart verk av Anders Eliasson före Anders Loguins tragiska bortgång. Sista gången jag träffade Anders berättade han att Tidsbågar stod på hans notställ. 

Tidsbågar uruppfördes av Norrbotten NEO 2014.

Engelsk titel
Time Arches
År
2010
Durata
13'
Instrument
Violin, vibraphone, piano
Tillägnan
For Anders Loguin
Beställare
The Art Grants Committee
Tack till
Mari Poll, Daniel Saur och Mårten Landström
Uruppförande
Norrbotten NEO, Klusterfestivalen, Luleå 2014-09-19
Andra framföranden

Norrbotten NEO, Stockholms Konserthus, 2014-10-26