Zum-zum

Verkkommentar

Til Fader Berg, rörande Fiolen.

"Nå skrufva Fiolen, --- Och stryk din Silfversträng; Röda stråken släng, Och med armen sväng; Gör ej Fiolen skada. --- På dina strängar står; Hvarje Ton du slår, --- Ge stråken mera kåda; Confonium tag där Uti min gröna Låda; --- zum-zum-zum…"

I flera texter av C.M. Bellman finns fina beskrivningar av stråkinstrumenten och hur de hanteras. Denna är från Fredmans epistel n:o 2.

Ladda ner
Program note (31.67 KB)
Score (1.73 MB)
År
2006
Durata
12'
Instrument
String Quartet
Tillägnan
to the Aurora String Quartet and Ola Larsson
Uruppförande
by the Aurora String Quartet, Trollhättan 21/7 2006
Andra framföranden

Neo Quartet, London Ear 2018 Festival