En mans väg hos en ung kvinna

Verkkommentar

Olika översättningar av samma text är intressanta. Den senaste officiella bibelöversättningen kom 2000 och därigenom kan vi jämföra samma passager i de tre svenska översättningarna från 1703 (Karl XII:s Bibel), 1917 och Bibel 2000. 

Torgny Lindgren har skrivit en bok med det vackra namnet Ormens väg på hälleberget. Titeln kommer från en rad i Ordspråksboken, och därifrån har jag hämtat texten.

Ordspråksboken 30:18-19 i de tre officiella svenska översättningarna:

Try ting äro mig förunderlige,
och det fjärde wet jag icke;
Örnens väg i wädret;
ormens wäg på hälleberget
skeppens wäg midt i hafvet;
och en mans wäg till en pigo.

(1703 års översättning)

Tre ting äro mig för underbara,
ja fyra finnas, som jag icke kan spåra
örnens väg under himmelen,
ormens väg över klippan,
skeppets väg mitt i havet
och en mans väg hos en ung kvinna.

(1917 års översättning)

Tre ting övergår mitt förstånd,
fyra kan jag inte fatta:
örnens väg över himlen,
ormens väg över klippan,
skepppets väg över havet
och mannens väg i kvinnan.

(Bibel 2000)

Jämför:

  • förunderlige / för underbara / övergår mitt förstånd: vart tog fascinationen vägen?
  • wäg i wädret, wäg på hälleberget / väg under himmelen, väg över klippan: den vackra alliterationen försvann 1917. I King James Bible står det rock resp. air. 
  • wäg till en pigo / väg hos en ung kvinna / väg i kvinnan: en spännande förskjutning av betydelsen inträffar år 2000.

Samma passage i King James Bible:

There be three things which are too wonderful for me, yea,
four which I know not:
The way of an eagle in the air;
the way of a serpent upon a rock;
the way of a ship in the midst of the sea;
and the way of a man with a maid.

Södra Latins Kammarkör
Södra Latins Kammarkör
År
2000
Text
Ordspråksboken 30:18-19 i de svenska översättningarna från 1703, 1917 och 2000

Durata
4'
Instrument
Blandad kör (6 stämmor)
Uruppförande
Södra Latins Kammarkör under ledning av by Jan Risberg vid invigningen av Kungliga Bibliotekts utställning Biblen, Stockholm, 28/3, 2000