Seven Movements

Verkkommentar

Verkets idé: att arbeta med komposition och improvisation. Två satser finns i två varianter vardera: genomkomponerat resp. improviserat. Först skrevs den genomkomponerade enligt en algoritm. I nästa led utgör samma algoritm instruktionerna för en improvisation. Utöver dessa fyra satser finns två genomkomponerade satser, samt en sats som kan spelas antingen som genomkomponerad, eller som en komponerad stråksats med ett improviserat pianosolo. Kommer det att bli uppenbart vilka satser som är improviserade och vilka som är genomkomponerade?

År
2018
Durata
26'30"
Instrument
violin, viola, violoncello, piano
Tillägnan
For Ensemble Makadam
Beställare
Swedish Arts Council
Uruppförande
2019-03-15, Svensk Musikvår, Stockholm, Ensemble Makadam