Ursprung/gläntor (Origins/Glades)

We have enjoyed immensely working and performing Ursprung/glantor!  Dr. Michael R. Bump, Truman State University
Kroumata spelar Ursprung/gläntor
Kroumata spelar Ursprung gläntor. Bilden visar många av de handinstrument som används
Verkkommentar

I sitt stycke Ursprung/gläntor har Henrik Strindberg koncentrerat sig på två saker: dels på rytmiska mönster som bygger på pulsen och som uppkommer genom olika betoningar, dels på instrumentationen som stöder perceptionen på det makrorytmiska planet. Stycket börjar i 12/8-takt, forskrider systematiskt via allt kortare taktarter till 4/16-takt. Det är uttryckligen instrumentationen och varje taktart som bestämmer den makrorytmiska perioden. "De första av dem (perioderna) är alltför långa för att uppfattas, men de blir efter hand allt kortare och klarare tills de slutligen kollapsar", säger Strindberg. De så uppkomna formenheterna accentueras förutom med förändrad puls även med kontrasterande instrumentation, som enbart bygger på slagverk som spelas med händerna. Till dem hör bl a indisk bayan, som fungerar som bastrumma till ett tablapar, samt en nigeriansk lerkrukstrumma udu. Det enda instrument som producerar exakta tonhöjder är några crotales-cymbaler, som trakteras på traditionellt vis med fingrarna och genom vilka stycket också får en melodisk dimension.

Harri Suilamo

Audio URL
Engelsk titel
Origins/Glades
År
1993
Durata
8'
Instrument
6 percussion players using hand instruments
Beställare
The Kroumata Percussion Ensemble
Uruppförande
The Kroumata Percussion Ensemble, Taipei, 1993
Andra framföranden
  • By Kroumata: Klangspuren in Austria 2003, Musikhøst in Odense, Denmark 2003 (first piece at the opening concert), The PASIC Convent.
Inspelning