Utvald

a tensely mysterious work for soprano and orchestra that merges the acoustic and the electronic in an obstrusive and magically evocative manner International Record Review

Annika Skoglund, Henrik Strindberg, B Tommy Andersson och Sveriges Radios Symfoniorkester
Henrik Strindberg, Annika Skoglund, B tommy Andersson och Sveriges Radios Symfoniorkester efter uruppförandet av Utvald 1998. Foto Per Adolphson.
Verkkommentar

Fyra dikter av Bruno K. Öijer, en poet som jag följt och fascinerats av sedan hans debut på 70-talet. Dikterna är hämtade ur Medan Giftet Verkar från 1990. Jag har sett dem metaforiskt som representerande fyra sidor av konstens väsen: förförelsen/förtrollningen, den inre bildvärlden, konstnärens arbete och de personliga minnena. Bruno K. Öijer har givit verket namnet Utvald. 

Utvald beställdes av Stim till 75-årsjubiléet 1998. Sveriges Radios symfoniorkester uruppförde under ledning av B Tommy Andersson. Annika Skoglund sjöng fantastiskt och inspelningen är utgiven på CD:n Within Trees. 

HS

 

Annika Skoglund, Henrik Strindberg, B Tommy Andersson och Sveriges Radios Symfoniorkester
Annika Skoglund
Engelsk titel
Choosen; Four Poems by Bruno K. Öijer
År
1998
Undertitel
Fyra dikter av Bruno K. Öijer
Text
Bruno K. Öijer
Durata
10'
Instrument
4333 4331 T 5perc piano sopr str.
Tillägnan
Till STIMs ledning och personal. Till Annika Skoglund
Beställare
STIM
Uruppförande
Annika Skoglund, sopr., The Swedish Radio Orchestra, cond. B Tommy Andersson, Stockholm 1998
Andra framföranden

Annika Skoglund, The Swedish Radio Orchestra, cond. Hannu Koivula, Stockholm 1999

Anmärkningar

Careful use of live electronics: One "Echo Flute" and one "Echo Block".